فریاد
♥ღ♥هیچکس به سکوت آدم نمیرسد همه منتظرند به فریاد آدم برسند♥ღ♥
!!!!!!!!!نظر یادتون نره!!!!!!!!!!
.........................................
گاهی دلم برای چوپان دروغگو
خیلی می سوزد بیچاره ۲ بار
بیشتر دروغ نگفت
انگشت نما شد

ولی ما هنوز صادق ترینیم . . .

***********************
دل ناله کند از من ، من ناله کنم
از دل ، یارب تو قضاوت کن دیوانه
منم یا دل . . . ؟
***********************
یه ضرب المثل چینی میگه :

برنج سرد را می توان خورد ،
چای سردرا می توان نوشید

اما نگاه سرد را نمی توان
تحمل کرد . . .
************************
میگویند دل به دل راه دارد راست
میگویند
دیگر نپرس چرا دوستت ندارم . . .

***********************

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
-----------♥
---------♥
--------♥
-------♥
-----♥
---♥
--♥
.........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you

CAT's
BAX
TEMP

دریافت کد قفل کلیک راست

آهنگ --------------------------------------------------------


کد پیغام خوش آمدگویی عروسک سازی My source for Doll Maker Script and Drag and Drop Code
فریاد بزن

بـَرخـــِیـــَز

فریـــــــَاد زنـــــَان

از چـــِه بــَابتــــــَ چـــِنیــــَن غــــَمنَـــاک نـــِشــَستِه ایـــــ

نگـــَاهَتــــ را از تــَردیـــِدهـَا رهـــــــَا کـــُن

ســـَفـــَر آغــــَاز کــُن

تا خود نباشی

هیَــــچ چـــِیز زیـــِبا نـــِیستــــ

ـپسَــ

فریـــــَاد بزنـــــــــ...


فریــــــــــــــــــــَاد بزنـــــــــــــ...


فریــــــــــــــــــــــــــــــَاد بزنــــــــــــــــــــــــ...

 

| پنجشنبه 17 مرداد1392 | 7:42 PM | آوا