فقط برای هدفم
♥ღ♥keep moving forward♥ღ♥

بـَرخـــِیـــَز

فریـــــــَاد زنـــــَان

از چـــِه بــَابتــــــَ چـــِنیــــَن غــــَمنَـــاک نـــِشــَستِه ایـــــ

نگـــَاهَتــــ را از تــَردیـــِدهـَا رهـــــــَا کـــُن

ســـَفـــَر آغــــَاز کــُن

تا خود نباشی

هیَــــچ چـــِیز زیـــِبا نـــِیستــــ

ـپسَــ

فریـــــَاد بزنـــــــــ...


فریــــــــــــــــــــَاد بزنـــــــــــــ...


فریــــــــــــــــــــــــــــــَاد بزنــــــــــــــــــــــــ...

 


آوا | | پنجشنبه 17 مرداد1392دریافت کد قفل کلیک راست

دریافت کد قفل کلیک راست

آوازک

آهنگ --------------------------------------------------------


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ

کد پیغام خوش آمدگویی عروسک سازی My source for Doll Maker Script and Drag and Drop Code